تحویل و تردد دنا پلاس ایران خودرو در ونزوئلا آغاز شد؛ (تصاویر)
تحویل و تردد دنا پلاس ایران خودرو در ونزوئلا آغاز شد؛ (تصاویر) – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145036/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی