ترخیص قطعات از مسیر آبی تاخیر ارایه تسهیلات قطعه سازان را تا حدودی جبران می کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور ترخیص قطعات از مسیر آبی در گمرکات
را بر تامین نقدینگی زنجیره تامین تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: ترخیص قطعات از
مسیر آبی می تواند تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت قطعه سازی را جبران
کند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان
قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه بر نقش خودروسازان برای حضور موثر قطعه
سازان در بازارهای صادراتی تاکید کرد و گفت: خودروسازان در قراردادهای جوینت ونچر
خود می توانند صادرات قطعه را جایگزین بخشی از پرداخت نقدی خود کنند. به عنوان
مثال خودروسازان بخش خصوصی به ازای واردات قطعات
CKD، انواع کالاهای صادراتی به جز قطعات خودرو را در اختیار وارد
کنندگان قطعات
CKD قرار می دهند و وزرات صمت
باید از خودروسازان بخواهد که در انعقاد قراردادهای خود با طرف خارجی، قطعات تولید
داخل و دارای مزیت رقابتی و فناوری روز جهانی که تعداد آنها نیز کم نیست را
جایگزین بخشی از پرداخت های نقدی خود کنند و یا از این قطعات در خطوط تولید خود در
کشور مبدأ استفاده کنند.

وی تاکید کرد: قطعه سازان بدون
ارایه تسهیلات ریالی و ارزی از سوی بانک ها قادر به تامین نیاز خودروساز و بخش خدمات
پس از فروش نبوده و کمبود عرضه قطعات اصلی در بازار افزایش قیمت خودرو را به دنبال
خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان
قطعات و مجموعه های خودرو کشور در خصوص ترخیص قطعات از مسیر آبی در گمرکات و تاثیر
آن بر تامین نقدینگی زنجیره تامین اظهار داشت: قاعدتا ترخیص قطعات از مسیر آبی می
تواند تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت قطعه سازی را جبران کند و قطعه
سازان طبق قانون می توانند تا زمان تامین ارز 90 درصد کالاهای وارداتی خود را
ترخیص کنند مشروط بر اینکه پس از ترخیص قطعات، نقدینگی قطعه ساز نیز به سرعت تامین
شود در غیر این صورت ترخیص قطعات از مسیر آبی به دفعات برای قطعه ساز امکان پذیر
نخواهد بود.

اخوان در پایان خاطرنشان کرد: این
راهکارها در دنیا تجربه شده و قطعا جهانی شدن صنعت خودرو مستلزم ورود صنعت قطعه
سازی به بازارهای جهانی است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/692182/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

حسین اخوان در گفت و گو با خبرنگار
خبرخودرو با اشاره به عدم ارایه تسهیلات بانکی به قطعه سازان در سال جاری عنوان
کرد: متاسفانه بانک ها از پایان سال گذشته تا کنون تسهیلات ریالی خود به صنعت قطعه
سازی را متوقف کرده و در تخصیص ارز موردنیاز قطعه سازان همکاری لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه این اقدام از سوی
اغلب کشورهای دنیا در بدو ورود به بازارهای جهانی تجربه شده است و مقدمه ای برای
ورود قطعه سازان به بازارهای صادراتی است.، یادآور شد: البته قطعه سازان پس از
ورود به بازارهای جهانی باید بتوانند با مزیت های رقابتی مانند کیفیت و قیمت رقابتی
بازارهای صادارتی خود را گسترش دهند.

اخوان در پاسخ به این پرسش که قطعه
سازان چگونه می توانند در فرآیندهای تحقیق و توسعه و صادرات حضور فعال تری داشته
باشند،گفت: قطعه سازان برای حضور فعال تر در بازارهای صادراتی در مرحله اول نیازمند
حمایت های دولت هستند به نحوی که دولت در تعاملات خود با سایر کشورها و تهاتر
کالاها سهمی از بازار قطعه طرف خارجی را به قطعه ساز داخلی اختصاص دهد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی