تست درایو با اکستریم VX و TXL، شاسی بلندهای لوکس مدیران خودرو
تست درایو با اکستریم VX و TXL، شاسی بلندهای لوکس مدیران خودرو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153504/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-vx-%D9%88-txl%D8%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی