تسلا مدل ۳ با قیمت پایین‌تر و باتری جدید وارد بازار چین می‌شود
تسلا مدل ۳ با قیمت پایین‌تر و باتری جدید وارد بازار چین می‌شود – چرخانمنبع: https://charkhan.com/149490/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی