تعرفه واردات خودروهای وارداتی هیوندای توسان و کرتا اصلاح و کاهش می‌یابد
تعرفه واردات خودروهای وارداتی هیوندای توسان و کرتا اصلاح و کاهش می‌یابد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149452/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی