تعطیلی قطعه‌سازان با ادامه روش قیمت‌گذاری دستوری خودرو

این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: نیاز بازار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروست که خودروسازان می‌توانند این نیاز را تامین کنند، اما با قیمت گذاری دستوری این کار دشوار خواهد بود؛ شیوه قیمت‌گذاری در هیچ جای جهان بدین شکل انجام نمی‌شود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/707498/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

 

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور گفت: زیان خودروسازان به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این زیان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری است.

 

 

وی افزود: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست؛ قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن فقط به جیب دلالان می‌رود.

وی با بیان اینکه افزایش زیان خودروسازان منجر به کاهش تولید می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان تبدیل به مونتاژکنندگان می‌شوند، گفت: ادامه این روش صنعت خودروسازی را از بین می‌برد. خودروسازان خصوصی و دولتی می‌توانند نیاز داخل را پاسخگو باشند، به شرط آنکه صنعت خودرو دستوری اداره نشود.

آقای علی یکه‏‌فلاح  با بیان اینکه قطعه سازان ظرفیت تولید دارند و در صورت سفارش می‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، افزود: قطعه‌سازان توان تولید قطعات مورد نیاز داخل را دارند، اما اکنون بسیاری از ظرفیت‌ها خالی است زیرا قیمت گذاری دستوری امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است. 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی