تعمیق داخلی سازی قطعات خودرو در هاله ای از ابهام

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی 
با
اشاره به آخرین 
وضعیت
داخلی سازی قطعات خودرو عنوان کرد: داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه ساخت قطعات
های تک به دلیل تحریم ها و نبود روابط بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

رزمخواه در پایان ضمن تاکید بر
حمایت ویژه دولت از تولید کنندگان داخل خاطرنشان کرد: دولت با تامین منابع مالی مورد
نیاز قطعه سازان و تسهیل روابط بین المللی
می تواند به تعمیق داخلی سازی قطعات و توسعه صنعت خودرو و قطعه کمک کند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675554/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

در خصوص آخرینوضعیت داخلی سازی قطعات خودرو
اظهار داشت: داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه ساخت قطعات های تک به دلیل تحریم ها
و نبود روابط بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید پذیرفت که بدون
بهره مندی از دانش فنی شرکت های خارجی امکان دستیابی سریع به تکنولوژی قطعات میسر
نیست. لذا بهبود فعالیت واحدهای تولیدی و تعمیق داخلی سازی مستلزم تسهیل روابط
خارجی است.

این فعال صنعت قطعه سازی همچنین با
اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در تعمیق ساخت داخل قطعات بیان کرد: شرکت های
دانش بنیان در صورت دریافت تسهیلات از سوی دولت و ارتباط با دنیا می توانند نقش
عمده ای در داخلی سازی قطعات ایفا کنند اما متاسفانه از آنجا که دستیابی به دانش
فنی قطعات زمانبر است و پیشرفت دانش بنیان ها در گرو ارتباط با شرکت های قطعه ساز
خارجی است نبود این ارتباط روند فعالیت آنها را کند کرده است.

وی درباره تولید خودروهای جدید و تاثیر
آن بر داخلی سازی قطعات عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید خودروهای جدید با بهره
گیری از پلتفرم های قبلی صورت گرفته است و تغییرات فقط در قطعات بدنه این خودروها
اعمال شده، ساخت این خودروها بر تعمیق داخلی سازی قطعات تاثیر قابل توجهی نگذاشته
است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی