تعمیق داخلی سازی قطعات خودرو در هاله ای از ابهام

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی 
با
اشاره به آخرین 
وضعیت
داخلی سازی قطعات خودرو عنوان کرد: داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه ساخت قطعات
های تک به دلیل تحریم ها و نبود روابط بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

در خصوص آخرینوضعیت داخلی سازی قطعات خودرو
اظهار داشت: داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه ساخت قطعات های تک به دلیل تحریم ها
و نبود روابط بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید پذیرفت که بدون
بهره مندی از دانش فنی شرکت های خارجی امکان دستیابی سریع به تکنولوژی قطعات میسر
نیست. لذا بهبود فعالیت واحدهای تولیدی و تعمیق داخلی سازی مستلزم تسهیل روابط
خارجی است.

این فعال صنعت قطعه سازی همچنین با
اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در تعمیق ساخت داخل قطعات بیان کرد: شرکت های
دانش بنیان در صورت دریافت تسهیلات از سوی دولت و ارتباط با دنیا می توانند نقش
عمده ای در داخلی سازی قطعات ایفا کنند اما متاسفانه از آنجا که دستیابی به دانش
فنی قطعات زمانبر است و پیشرفت دانش بنیان ها در گرو ارتباط با شرکت های قطعه ساز
خارجی است نبود این ارتباط روند فعالیت آنها را کند کرده است.

رزمخواه در پایان ضمن تاکید بر
حمایت ویژه دولت از تولید کنندگان داخل خاطرنشان کرد: دولت با تامین منابع مالی مورد
نیاز قطعه سازان و تسهیل روابط بین المللی
می تواند به تعمیق داخلی سازی قطعات و توسعه صنعت خودرو و قطعه کمک کند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/675554/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85وی درباره تولید خودروهای جدید و تاثیر
آن بر داخلی سازی قطعات عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید خودروهای جدید با بهره
گیری از پلتفرم های قبلی صورت گرفته است و تغییرات فقط در قطعات بدنه این خودروها
اعمال شده، ساخت این خودروها بر تعمیق داخلی سازی قطعات تاثیر قابل توجهی نگذاشته
است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی