تغییر هویت صنعت خودرو با حضور نسل جدیدی از مدیران در خودروسازی

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
عنوان کرد: متاسفانه عدم استراتژی مشخص و سیاست های حمایتی صحیح صنایع قطعه سازی وخودروسازی را در
شرایط نامطلوبی قرار داده است که یکی
از این سیاست های اشتباه،
واردات خودروهای دست دوم است که موجب کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه
سازی و کارخانجات خودروسازی شده است زیرا ارزی که باید به صنعت قطعه سازی و خودرو
تخصیص داده می شد به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده است.

تغییر هویت صنعت خودرو با حضور نسل جدیدی از مدیران در خودروسازی

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/706973/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

وی
ادامه داد:
علیرغم اینکه سابقه فعالیت خودروسازی ایران بیش
از کشورهای کره، ژاپن و چین است اما امروز این کشورها به قطب های اصلی خودرو در
جهان تبدیل شده اند و ما نیز از پیشرفت در این صنعت جا مانده ایم.

رزمخواه تاکید کرد: تنها با حضور نسل
جدیدی از مدیران تصمیم ساز در صنعت خودرو است که می توان هویت این صنعت را به
شرایط مطلوب تغییر داد و همگام با خودروسازان جهانی حرکت کرد در غیر این صورت امیدی
به اصلاح و بهبود صنعت قطعه و خودرو نخواهد بود.

این فعال
صنعت قطعه سازی
در پایان نسبت به افزایش تصاعدی
قیمت خودرو در صورت تداوم شرایط فعلی در صنعت خودرو هشدار داد و بیان کرد: با توجه
به عدم تحقق هدف گذاری تولید خودرو در نیمه نخست امسال و از آنجا که قیمت خودرو
تابع قانون عرضه و تقاضا است با ادمه روند فعلی قطعا در آینده نزدیک با کاهش عرضه
و افزایش تقاضا و در نهایت رشد تصاعدی قیمت خودرو و شرایط نامطلوب در بازار خودرو
مواجه خواهیم شد.

این فعال
صنعت قطعه سازی
با بیان اینکه صنعت خودرو در سالهای اخیر در
دور باطل قرار گرفته است، تصریح کرد: مونتاژ قطعات خارجی و عدم امکان طراحی پلتفرم
و قطعات موردنیاز خودرو در داخل برای صنعتی که بیش از 60 سال از عمر آن می گذرد
باعث تاسف است.

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی

بر حضور نسل جدیدی از مدیران در صنعت خودرو به منظور ایجاد شرایط مطلوب در
خودروسازی تاکید کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی