تولید انبوه شاسی بلند Exeed Exlantix ET از Chery در چین آغاز شد
تولید انبوه شاسی بلند Exeed Exlantix ET از Chery در چین آغاز شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/156442/exeed-exlantix-et-production-begins/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی