تولید خودروهای باکیفیت نیازمند همکاری با شرکای خارجی و انتقال دانش فنی است

وی ادامه داد: از طرفی عدم تعامل
میان تولید کننده داخلی و خارجی و عدم به روز رسانی دانش فنی ساخت قطعات و همچنین
نبود برنامه ای مدون برای ارتقای کیفی قطعات در داخل موجب شده سازندگان قطعات
گارانتی و وارانتی مناسبی برای محصولات خود ارائه ندهند. 

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی بر لزوم
ایجاد
روابط منسجم با شرکای خارجی و انتقال دانش فنی به منظور تولید خودروهای باکیفیت در کشور تاکید کرد.

رزمخواه در پایان بر نقش سازمان
ملی استاندارد بر ارتقای کیفی قطعات خودرو تاکید کرد و گفت: هرچه موسسه استاندارد  بر تدوین دستورالعمل های کیفی سازی نظارت بیشتری
داشته باشد، صنعتگران نیز ناچار به رعایت استانداردهای بین المللی در تولیدات خود شده
و در نهایت محصولی باکیفیت را به بازار عرضه خواهند کرد.  


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701019/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاین فعال
صنعت قطعه سازی
با بیان
اینکه تولید خودروهای باکیفیت مستلزم رعایت دستور العمل های کیفی سازی از سوی
تولیدکنندگان است، اظهار داشت: اگرچه دستورالعمل های کیفی سازی در کارخانجات قطعه
سازی مشخص است اما لازمه تولید محصولات باکیفیت ایجاد روابط منسجم با شرکای خارجی،
انتقال دانش فنی و پیاده سازی آن روی محصولات داخلی است.

تولید خودروهای باکیفیت نیازمند همکاری با شرکای خارجی و انتقال دانش فنی استمحسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
عنوان کرد: متاسفانه وجود محدودیت
ها در صنایع قطعه سازی و خودروسازی از جمله تحریم ها مانع ورود قطعات و مواد اولیه
مرغوب به کشور شده و به همین دلیل قطعاتی که از خارج وارد می شوند کیفیت لازم را
نداشته و در کمتر از یکسال شاهد خرابی قطعات در خودروهای داخلی هستیم.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی