تولید سمند و پژو 405 توسط ایران خودرو پس از دهه‌ها متوقف شد!
تولید سمند و پژو 405 توسط ایران خودرو پس از دهه‌ها متوقف شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/129595/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی