تویوتا bZ3 معرفی شد، سدان برقی جدیدی برای رقابت با تسلا
تویوتا bZ3 معرفی شد، سدان برقی جدیدی برای رقابت با تسلا – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130952/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-bz3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی