تکیه بر صبر و پشتکار در تعامل خودروسازی و شرکت های دانش بنیان حائز اهمیت است

ابراهیم
احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به نقش شرکت های
دانش بنیان در داخلی سازی قطعات خودرو عنوان کرد: صنعت خودرو از سال 97 همکاری خود
با شرکت های دانش بنیان را آغاز کرده که ماحصل آن برگزاری پنج میز خودکفایی است و خوشبختانه
بسیاری از قطعات خودرو با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان داخلی سازی شدند.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این فعالیت
های تکنولوژیک و فناورانه مستلزم سرمایه گذاری های فراوان از سوی وزارت صمت،سازمان
گسترش و نوسازی، خودروسازان و قطعه سازان است. همچنین وام های کم بهره که در گذشته
در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گرفت باید تدوام پیدا کند و فعالیت های
آنها نیز تحت نظارت های جدی قرار گیرد.

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی
کشور
تکیه بر صبر و پشتکار را مهم ترین نکته در تعامل با
شرکت های دانش بنیان دانست و بیان کرد: دستیابی به فناوری روز دنیا یک شبه امکان
پذیر نیست و نیازمند تعامل با دانشگاه های داخلی و خارجی و قطعه سازان دنیا است.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل میان صنعت و دانشگاه بیان کرد:
متاسفانه دانشگاه های ما همواره بر پایه علم نظری پیش رفته اند و فعالیت تجربی
ندارند. از طرف دیگر صنایع ما نیز تمایلی به همکاری با دانشگاه ها ندارند به این
دلیل که تصور می کنند همکاری با دانشگاه ها دستاوردی برای آنها در پی نخواهد داشت.
این در حالی است که صنایع با سرمایه گذاری در دانشگاه ها می توانند به سمت فعالیت
های دانش بنیان حرکت کنند و دانشگاه ها نیز با رعایت قانون کپی رایت و ضمانت اجرا برای
پروژه های علمی خود ارتباطات خود با صنایع را گسترش داده و در راستای حفظ آن تلاش
کنند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653567/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با اشاره به اینکه نامگذاری سال
تحت عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»
از سوی مقام معظم رهبری را باید به فال نیک گرفت، اظهار داشت: توجه مقام
معظم رهبری به نقش شرکت های دانش بنیان در تولید می تواند ارتباط بین قطعه سازان و
دانش بنیان ها را تسهیل کرده و زمینه پیشبرد اهداف آنها را فراهم کند.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
تکیه بر صبر و پشتکار را مهم ترین نکته در تعامل با شرکت های دانش بنیان دانست
و بیان کرد: صنعت خودرو از تکنولوژی بالایی برخوردار است اما دستیابی به فناوری
روز دنیا یک شبه امکان پذیر نیست و نیازمند تعامل با دانشگاه های داخلی و خارجی و
قطعه سازان دنیا است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی