تیراژ تولید سهند پارس خودرو تا سال 1408 اعلام شد
تیراژ تولید سهند پارس خودرو تا سال 1408 اعلام شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145768/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1408-%D8%A7%D8%B9%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی