تیراژ تولید پارس خودرو P90 (کادیلا) تا سال 1408 اعلام شد
تیراژ تولید پارس خودرو P90 (کادیلا) تا سال 1408 اعلام شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145738/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-p90-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1408/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی