تیراژ تولید کامیون جدید فورس F210 بهمن دیزل در سال 1402 اعلام شد + تیزر
تیراژ تولید کامیون جدید فورس F210 بهمن دیزل در سال 1402 اعلام شد + تیزر – چرخان


منبع: https://charkhan.com/142032/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3-f210-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی