تیگو 8 پرو PHEV در نمایشگاه اصفهان، تحولی در صنعت خودروی ایران
تیگو 8 پرو PHEV در نمایشگاه اصفهان، تحولی در صنعت خودروی ایران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/152515/%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-8-%D9%BE%D8%B1%D9%88-phev-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی