تیگو TJ-1، شاسی‌بلند جدیدی با طراحی جذاب و آفرودی از چری
تیگو TJ-1، شاسی‌بلند جدیدی با طراحی جذاب و آفرودی از چری – چرخان
منبع: https://charkhan.com/135935/%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-tj-1%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی