جزئیات پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات در راستای رشد تولید خودرو تشریح شد

جزئیات پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات در راستای رشد تولید خودرو تشریح شد

عضو
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
 در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح و کنترل نقدینگی در صنایع قطعه
سازی و خودروسازی امکان سرمایه گذاری و به روز رسانی خطوط تولید به خصوص در شرایط
فعلی که قطعه سازان در حال عقد قرارداد با صنایع خودروسازی روسیه و ارسال مداوم
قطعات به این کشور هستند، فراهم شده و با بازیابی توان صادراتی صنعت قطعه سازی و
تکیه بر ارز حاصل از صادرات این صنعت شرایط اقتصادی کشور را بهبود خواهیم بخشید.

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های
خودرو
 پیشنهاد انجمن متبوع خود در
راستای رشد تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی را تشریح کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاد
مشخص انجمن سازندگان قطعات در راستای تحقق شعار سال که با استقبال خوبی نیز از سوی
انجمن خودروسازان مواجه شده است، تشویق قطعه سازان و خودروسازان به رشد تیراژ
تولید به بیش از میزان خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه است که در این صورت
خودروسازان می توانند مازاد تولید خود را در بورس عرضه کنند. به عنوان مثال اگر 700
هزار دستگاه از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه جز تعهدات شرکت ایران خودرو
است چنانچه این خودروساز بتواند تیراژ تولید خود را به 900 هزار دستگاه افزایش دهد
می تواند 200 هزار دستگاه مازاد تولید خود را در بورس عرضه کند.

پیمان یزدان بخش در گفتگو با
خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه میزان مطالبات سررسید شده قطعه سازان به بیش
از 10 هزار میلیارد تومان رسیده و میزان مطالبات زنجیره تامین با شیب ملایمی در
حال افزایش است، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اقدامات رییس جمهور در
راستای رشد تیراژ تولید، ارتقای کیفیت و در نهایت بهبود فضای کسب و کار صنعت
خودروسازی نویدبخش روزهای خوب در این صنعت بود اما در ادامه با مطرح شدن طرح سامانه
یکپارچه فروش خودرو و ثبت نام 900 هزار نفر در این سامانه، خودروسازان داخلی متعهد
به تولید و عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه شدند.

عضو
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
 رشد عرضه خودرو در کوتاه مدت را از نخستین مزیت های این طرح عنوان و بیان
کرد: با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان رشد تولید و مهار تورم با رشد تولید و به
تبع عرضه خودرو از سوی خودروسازان تب و تاب کمبود عرضه خودرو در بازار از بین رفته
و شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698128/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

یزدان بخش اضافه کرد: همچنین با
عرضه مداوم خودرو در بورس، جریان منظم و شفافی از نقدینگی وارد چرخه خودروسازی و
قطعه سازی شده و در ادامه مشوقی برای رشد تولید خواهد بود چراکه هر چه خودروسازان بتوانند
خودروهای بیشتری تولید کنند امتیاز بیشتری برای عرضه محصولات خود در بورس خواهند
داشت و این چرخه معکوس در شرایط تحریمی که فشار مضاعفی را بر صنعت خودرو حاکم کرده
است، از بین رفته و به بهبود فضای کسب و کار در این صنعت کمک خواهد کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی