جنسیس GV80 کوپه معرفی شد، شاسی‌بلند اسپرتی برای رقابت با بی‌ام‌و X6
جنسیس GV80 کوپه معرفی شد، شاسی‌بلند اسپرتی برای رقابت با بی‌ام‌و X6 – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139985/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3-gv80-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی