جیلی هایوئه L، شاسی‌بلند هفت‌نفره‌ای با موتور ولوو برای رقابت با چری تیگو 8 پرو
جیلی هایوئه L، شاسی‌بلند هفت‌نفره‌ای با موتور ولوو برای رقابت با چری تیگو 8 پرو – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131757/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A6%D9%87-l%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی