جیلی (MAPLE) X3 PRO محصول جدید خودروسازان بم، کاری از لیفان است!
جیلی (MAPLE) X3 PRO محصول جدید خودروسازان بم، کاری از لیفان است! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134811/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-maple-x3-pro-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی