حضور شرکت های بازرگانی در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو؛ زنگ خطری برای صنعت قطعه سازی

محسن رزمخواه در گفتگو با خبرنگار
خبرخودرو در خصوص برگزاری هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو اظهار داشت: عدم حضور شرکت
های معتبر خارجی در نمایشگاه قطعات خودرو امسال باعث شده بود هیاهوی سالهای گذشته
را در نمایشگاه امسال شاهد نباشیم و بیشتر شرکت های داخلی نیز برای حفظ بقای خود در
این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند.

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت
قطعه سازی گفت: تعداد شرکت های بازرگانی که در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو حضور
پیدا کرده بودند بیشتر از واحدهای تولیدی بود و این نشانه خوبی برای صنعت قطعه
سازی نیست چراکه حاکی از توقف فعالیت و کاهش تولید در واحدهای قطعه سازی و فعال
شدن شرکت های بازرگانی و جبران کسری نیاز
از طریق واردات است.

وی در ادامه شرایط نامساعد تولید
را عامل بی رمقی هفدهین نمایشگاه قطعات خودرو را عنوان و بیان کرد: وضعیت اقتصادی
و شرایط ناامن فعلی وضعیت تولید را تحت تاثیر قرار داده و موجب نگرانی تولید
کنندگان شده است و شاید بتوان یکی از دلایل بی رمقی نمایشگاه قطعات امسال را شرایط
نامساعد تولید دانست.

این فعال صنعت قطعه سازی در پایان
خاطرنشان کرد: حمایت دولت از تولید کنندگان، کنترل واردات قطعات خودرو، کمک به
ایجاد شرکت های جدید و عرضه محصولات جدید، ایجاد ارتباط منطقی با شرکت های قطعه
ساز خارجی به منظور خرید دانش فنی، ماشین آلات و آموزش های مدیریتی از جمله
راهکارهایی است که می تواند برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو رونق بخشد.

این فعال صنعت قطعه سازی اضافه
کرد: نکته دیگر اینکه تعداد شرکت های بازرگانی که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده
بودند بیشتر از شرکت های تولیدی بود و این نشانه خوبی برای صنعت قطعه سازی نیست
چراکه حاکی از توقف فعالیت و کاهش تولید در واحدهای قطعه سازی و فعال شدن شرکت های بازرگانی و جبران کسری نیاز از طریق
واردات است.

لازم به ذکر است هفدهمین نمایشگاه
بین المللی قطعات خودرو از تاریخ 9 آبان لغایت 12 آبان 1401 در محل دائمی نمایشگاه
های تهران برگزار شد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/672590/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

رزمخواه همچنین حضور شرکت های قطعه
سازی جدید را از نقاط مثبت این نمایشگاه برشمرد و عنوان کرد: طبیعتا هر سال شرکت
های جدید و نوظهوری در نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند اما عدم شرکت برخی واحدهای
قطعه سازی در این نمایشگاه بیش از حضور شرکت های جدید ملموس بود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی