حضور موثر قطعه سازان ایرانی در بازار ترکیه در گرو کاهش قیمت تمام شده قطعات است

وی با اشاره به حضور پررنگ کشورهای
آسیای شرقی از جمله چین و کره جنوبی در این نمایشگاه افزود: همجواری کشور ایران و
ترکیه و کاهش هزینه های حمل و نقل مزیت بزرگی برای همکاری قطعه سازان ایرانی با
ترکیه بوده و در صورت کنترل عوامل موثر بر قیمت تمام شده قطعات از سوی سیاست
گذاران کشور می توانیم حرفی برای گفتن در ترکیه داشته باشیم.  

حسن
زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت
: حضور قطعه
سازان ایرانی در نمایشگاه های بین المللی از جمله ترکیه و مسکو فرصت مناسبی برای
ارایه دستاوردهای صنعت قطعه سازی کشور بوده و شرکت های قطعه ساز می توانند از طریق
بازاریابی و مذاکره با شرکت های خارجی به ارتقا جایگاه قطعه سازان ایرانی در
بازارهای جهانی و توسعه صنعت قطعه سازی کشور کمک کنند.  

به
گزارش خبرخودرو،
 عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به حضور قطعه سازان ایرانی در
نمایشگاه اتومکانیکا ترکیه که در تاریخ 18 تا 21 خردادماه در نمایشگاه بین المللی
استانبول برگزار شد،
بر کاهش قیمت تمام شده قطعات
تولیدی برای حضور موثر قطعه سازان ایرانی در بازارهای جهانی تاکید کرد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
با بیان اینکه رقابت در بازارهای صادراتی مستلزم کاهش قیمت تمام شده
قطعات است، عنوان کرد: قطعه سازان کشور در صورت کاهش بهای تمام شده قطعات تولیدی می
توانند به رقابت با تولیدکنندگان خارجی پرداخته و 50 درصد از ظرفیت تولید خود را به
صادرات اختصاص دهند.

زارع نژاد همچنین بر ضرورت بسترسازی
تولید از سوی دولت تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مقدار بهره بانکی در کشور ما
برای تولیدکننده حدود 27 درصد و در کشورهای دیگر کمتر از 2 درصد است و از طرفی مواد
اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله قطعه سازان 40 درصد گران تر از نرخ جهانی است،
لازم است دولت با اتخاذ تدابیر صحیح و ارایه مشوق های صادراتی از جمله معافیت های
مالیاتی و همچنین کنترل تورم و ثبات قیمت ها به ایجاد بستری مناسب برای تولید و
حضور موثر تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه های بین المللی کمک کند.  


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/692738/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حضور موثر قطعه سازان ایرانی در بازار ترکیه در گرو کاهش قیمت تمام شده قطعات است

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی