حضور پارس خودرو با زوتی DL5 و سهند در نمایشگاه مشهد + فیلم
حضور پارس خودرو با زوتی DL5 و سهند در نمایشگاه مشهد + فیلم – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148846/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-dl5-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی