حضور کامیونت برقی دافران L2 EV شایان دیزل در نمایشگاه تحول

حضور کامیونت برقی دافران L2 EV شایان دیزل در نمایشگاه تحول – چرخان
منبع: https://charkhan.com/153013/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-l2-ev-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی