حلقه مفقوده صنعت خودرو فقدان نگاه استراتژیک به این صنعت است

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان
خودرو کشور گفت: در حال حاضر صنعت خودروی کشور از لحاظ صنعتی به درجه‌ای از توسعه
فناوری، ابتکارات، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ رسیده اما نیازمند همراهی دولت و
سیاست‌گذاران با این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک است.

حسن
زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: خوشبختانه آگاهی صنعتگران
کشور نسبت به چگونگی دور زدن تحریم‌ها، تحریم را از تهدید به فرصت تبدیل کرد. هر
چند تحریم‌ها در ایران اثرگذار بود اما نه با شدتی که موجب تعطیلی صنعت خودروی
روسیه شد.

وی
افزود: در حال حاضر صنعت خودروی کشور از لحاظ صنعتی به درجه‌ای از توسعه فناوری،
ابتکارات، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ رسیده اما نیازمند همراهی دولت و سیاست‌گذاران
با این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک است.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره
به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان چالش اساسی صنعت خودرو گفت: اگر خودرو در بورس عرضه
شود و منافع حاصل از آن در اختیار خودروساز قرار گیرد زمینه توسعه کیفی، سرمایه‌گذاری،
خوداتکایی و تحقیقات
R@D به
منظور ارتقای کیفیت فراهم می‌شود.

زارع
نژاد در پایان بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید و خاطرنشان کرد: کاهش بهره
وام‌های تولیدی در دستور کار دولت قرار گرفته که اگر دولت به دنبال این اقدام،
برای بازپرداخت تسهیلات مهلت تنفسی را در نظر بگیرد، این امکان برای قطعه‌سازان
داخلی فراهم می‌شود تا با واردات ماشین‌آلات روز در راستای ارتقای کیفیت و کاهش
بهای تمام شده تولید حرکت کنند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664330/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی