خبر خوش برای خودرو از بورس کالا؛ تحویل لاماری به خریداران بورسی حدود یک ماه زودتر
خبر خوش برای خودرو از بورس کالا؛ تحویل لاماری به خریداران بورسی حدود یک ماه زودتر – چرخان

منبع: https://charkhan.com/134903/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی