خودروی اقتصادی مشترک ایران‌خودرو و سایپا رونمایی شد + ویدئو

خودروی اقتصادی مشترک ایران‌خودرو و سایپا رونمایی شد + ویدئو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127714/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی