خودرو برقی ونوسیا D60 EV PLUS به ایران می‌آید
خودرو برقی ونوسیا D60 EV PLUS به ایران می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148250/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-d60-ev-plus-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی