خودرو تویوتا رایز (TOYOTA RAIZE) برای واردات به ایران ثبت سفارش شد
خودرو تویوتا رایز (TOYOTA RAIZE) برای واردات به ایران ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146289/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-toyota-raize-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی