خودرو جدید لئو MX8 ایستا موتور ارس با پلاک گذر موقت دیده شد
خودرو جدید لئو MX8 ایستا موتور ارس با پلاک گذر موقت دیده شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148400/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A6%D9%88-mx8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی