خودرو وارداتی نیسان سیلفی هیبرید E-POWER به ایران می‌آید
خودرو وارداتی نیسان سیلفی هیبرید E-POWER به ایران می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149164/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-e-power-%D8%A8%D9%87-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی