داشنگ، شاسی‌بلند زیبای جتور، به‌طور رسمی عرضه شد

داشنگ، شاسی‌بلند زیبای جتور، به‌طور رسمی عرضه شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128648/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B7%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی