دانگ‌فنگ واریور M20، شاسی‌بلند غول‌پیکر هفت‌نفره با 320 اسب بخار قدرت
دانگ‌فنگ واریور M20، شاسی‌بلند غول‌پیکر هفت‌نفره با 320 اسب بخار قدرت – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136146/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-m20%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%BE%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی