دانگ فنگ YIXUAN MAX، سدان سایز D ایران خودرو در دو تیپ بنزینی و هیبریدی می‌آید

دانگ فنگ YIXUAN MAX، سدان سایز D ایران خودرو در دو تیپ بنزینی و هیبریدی می‌آید – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135759/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-yixuan-max%D8%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-d-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی