دستیابی به هدف گذاری تولید 1.6 میلیون خودرو در هاله ای از ابهام

وی همچنین در خصوص وضعیت تولید در
صنعت قطعه سازی عنوان کرد: تولید قطعات با رشد نسبی همراه بوده اما تا رسیدن به
هدف مطلوب یعنی تولید سالانه 1 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو فاصله زیادی داریم
و با توجه به شرایط حاکم بر صنعت قطعه
سازی و گذشت تقریبا نیمی از سال دستیابی به هدف گذاری تولید در سال جاری ممکن
نیست.

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی دستیابی به هدف گذاری تولید یک میلیون و
600 هزار دستگاه خودرو در سال جاری را با توجه به شرایط حاکم بر صنعت قطعه سازی
غیرممکن دانست.

رزمخواه همچنین با انتقاد از وضعیت
تامین مواداولیه و عدم به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان تصریح کرد: از یک طرف
افزایش قیمت مواد اولیه و از طرفی عدم تعدیل قراردادها و تاخیر در پرداخت مطالبات
زنجیره تامین موجب نگرانی قطعه سازان و بدهی 70 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به
قطعه سازان شده است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/665891/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-16-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85

این فعال
صنعت قطعه سازی
نخستین شرط جهش تولید را رفع موانع
تولید عنوان و بیان کرد: متاسفانه
وزارت صمت تنها به هدف گذاری تولید بسنده کرده و ایجاد زیرساخت های لازم برای رشد تولید
را به فراموشی سپرده است.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به وضعیت فعلی صنعت قطعه سازی
اظهار داشت:
متاسفانه برنامه های پیشین وزارت صمت ،قوانین
مجلس و تحریم ها به قوت خود باقی است و
خبر خوبی را در صنعت قطعه سازی شاهد نیستیم.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی