دنا پلاس دستی EFP با موتور یورو شش در آذرماه عرضه می شود

دنا پلاس دستی EFP با موتور یورو شش در آذرماه عرضه می شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/152336/%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-efp-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی