دیگنیتی پرایم برای دومین بار در بورس کالا عرضه خواهد شد

دیگنیتی پرایم برای دومین بار در بورس کالا عرضه خواهد شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128935/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی