راه اندازی خطوط مونتاژ فول CKD از چین به مثابه مرگ صنعت قطعه‌سازی است

خسروشاهی همچنین بر ضرورت نوسازی ماشین آلات و تجهیزان در صنعت قطعه سازی تاکید و عنوان کرد: تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو و ارتقای کیفیت محصولات در سال آینده مستلزم نوسازی خطوط تولید و سرمایه گذاری در این بخش است و وزارت صمت باید با ارایه مشوق های لازم و سیاست گذاری صحیح زمینه نوسازی تجهیزات و ماشین آلات در صنعت قطعه سازی را فراهم کند در غیر این صورت شاهد کاهش بهره وری در این صنعت خواهیم بود. 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/683318/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D9%81%D9%88%D9%84-ckd-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری این انجمن با خبرنگاران راه اندازی خطوط مونتاژ فول CKD از چین و سایر کشورها را مرگ صنعت قطعه‌سازی خواند و گفت: سودآوری بیشتر و دردسر کمتر سیاست گذاری غلط وزارت صمت باعث شده حتی خودروسازان بزرگ به سمت مونتاژ خودروی CKDحرکت کنند.

 

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بیان کرد: سودآوری بیشتر و دردسر کمتر سیاست گذاری غلط از سوی وزارت صمت باعث شده حتی خودروسازان بزرگ به سمت مونتاژ خودروی CKDحرکت کنند در حالی که به سبب سیاست صحیح وزارت صمت در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ مراکز تحقیقات ایجاد شدند اما متاسفانه اکنون این سرمایه بزرگ در حال از بین رفتن است.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، اصغر خسروشاهی،عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه سیاست گذاری های غلط صنعت خودرو را در معرض تهدید قرار داده است، اظهار داشت: راه اندازی خطوط مونتاژ فول CKD برای کشوری است که تازه می‌خواهد به خودروسازی ورود کند اما کشور ما که بیش از ۶۰ سال است صنعت خودروسازی دارد ورود مجدد به مرحله مونتاژ خودروی فول  CKD فاجعه ای برای خودروسازی کشور است.

وی راه اندازی خطوط مونتاژ فول CKD از چین و سایر کشورها را مرگ صنعت قطعه‌سازی خواند و تصریح کرد: شرکت های مختلف امسال ۱۲۰ هزار دستگاه قطعات فول CKD وارد کردند در حالی که بیش از ۱‌ میلیون تولید داخلی داشتیم و نکته جالب بتوجه ارزبری برابر واردات ۱۲۰ هزار دستگاه قطعات فول CKD با تولید ۱‌ میلیون تولیدات داخل است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی