راه اندازی سیستم پلاک خوان در مجموعه ایران خودرو دیزل گواه

در راستای ارائه خدمات ممتاز و متمایز به مشتریان گران قدر و حصول اطمینان از خدمات ارائه شده، شرکت گواه برای اولین بار نسبت به ارائه خدمات پس از فروش مبتنی بر پلاک اقدام نموده است. بطوریکه خودرو در بدو ورود با سیستم های پلاک خوان و دوربین بصورت سیستمی ثبت و اظهارات مشتری با اخذ تایید و امضای دیجیتال پذیرش خواهد شد. برنامه ریزی مذکور موجب کاهش مدت زمان تعمیرات، ارائه مستندات و تهیه گزارش از مراجعه مشتریان محترم به نمایندگی های مجاز شرکت خواهد بود.

 


منبع: https://charkhan.com/140756/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی