رشد تولید در صنعت خودرو بدون تامین نقدینگی زنجیره تامین منتفی است

وی عرضه خودرو در بورس را از روش
های موثر برای تامین نقدینگی زنجیره تامین عنوان و بیان کرد: اگر مجوز تداوم فروش
خودرو در بورس به خودروساز داده می شد قطعا بخش عمده ای از مشکلات نقدینگی در صنعت
قطعه سازی وخودروسازی برطرف می شد.

به
گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی 
ضمن انتقاد از عدم تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای
پایانی سال 1401
گفت: تحقق هدف گذاری تولید 900
هزار دستگاه خودرو از سوی هر یک از دو خودروساز بزرگ در سال جاری نیازمند تامین به
موقع نقدینگی و ارز موردنیاز قطعه سازان برای خرید مواد اولیه خارجی است در غیر
این صورت تحقق هدف گذاری تولید در سال
جاری منتفی خواهد بود.

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی

با بیان اینکه بحران ها در صنعت قطعه سازی و خودروسازی عامدانه به نظر می رسد، تصریح
کرد: به نظر می رسد عده ای با هدف حفظ منافع خود تصمیماتی عامدانه را در صنعت
خودرو اتخاذ می کنند که جامعه صنعتی و اقتصادی را دچار مشکلات فراوانی کرده است.

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به تاثیر رشد نرخ ارز بر
کاهش نقدینگی واحدهای قطعه سازی بیان کرد:
افزایش نرخ ارز از 28 هزار تومان
به حدود 50 هزار تومان در سال 1401 منجر به کاهش 80 درصد نقدینگی قطعه سازان شده
است.

سید
محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
اظهار داشت: وزارت صمت در حالی برای افزایش
تولید خودرو در سال آینده برنامه ریزی کرده است که هم اکنون موانع بسیاری برای رشد
تیراژ تولید پیش روی قطعه سازان و خودروسازان قرار دارد.

وی با انتقاد از عدم تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای پایانی
سال 1401 افزود: اگر شورای پول و اعتبار طبق روال سالهای گذشته نقدینگی
لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار می داد، قطعه سازان با تامین
منابع مالی مورد نیاز می توانستند نسبت به خرید ملزومات تولید اقدام کنند اما
متاسفانه قطعه سازان به دلیل عدم تامین نقدینگی در پایان سال گذشته موفق به ارسال
حواله های ارزی برای خریدهای خارجی نشده و با توجه به تعطیلی صرافی ها و بانک ها
در ایام عید خریدهای قطعه سازان تقریبا یک ماه به تعویق خواهد افتاد.

شکورزاده در پایان تاکید کرد: تحقق
هدف گذاری تولید 900 هزار دستگاه خودرو از سوی هر یک از دو خودروساز بزرگ در سال
جاری نیازمند تامین به موقع نقدینگی و ارز موردنیاز قطعه سازان برای خرید مواد
اولیه خارجی است در غیر این صورت تحقق هدف
گذاری تولید در سال جاری منتفی خواهد بود چراکه عدم تامین نقدینگی زنجیره تامین و
فشار بر خودروساز برای رشد تیراژ تولید استفاده از مواد اولیه بی کیفیت برای ساخت
خودروهای داخلی را تقویت خواهد کرد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685487/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شکورزاده افزایش دوبرابری قیمت
مواد اولیه در سال گذشته را از دیگر چالش ها در صنعت قطعه سازی عنوان و بیان
کرد: اضافه کرد: پرداخت 120 روزه مطالبات
قطعه سازان از سوی خودروسازان با وجود قیمت فعلی مواد اولیه که باید به صورت نقدی
نیز تامین شود جوابگو صنعت قطعه سازی نخواهد بود. علاوه بر این ارایه تسهیلات و تامین
نقدینگی قطعه سازان از طریق اوراق گام که از آبان ماه سال گذشته از سوی بانک ها
متوقف شده است نقدینگی شبکه تامین را تحت تاثیر قرار داده است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی