روند فعلی انتقاد از کیفیت خودرو با هدف تخریب و واگذاری خودروسازی‌ها به شرکت‌های خارجی است

به
گزارش خبرخودرو، یک عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران در خصوص اظهارنظرات مکرر
برخی از افراد غیرکارشناس نسبت به کیفیت خودرو گفت: استاندارد مقوله‌ای است که
کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده تعیین می‌کند و بر همین اساس برای مصرف‌کنندگان حق
انتقاد از کیفیت محفوظ است اما روند فعلی حاکی از بروز یک موج سیاسی با هدف تخریب
صنعت خودرو است.

جوان
روح در پایان خاطرنشان کرد: اما روندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، شکل‌گیری یک
موج سیاسی است که عده‌ای سوار بر این موج و با تخریب صنعت خودرو، هدف واگذاری
خودروسازی‌های داخلی به شرکت‌های خارجی را دنبال می‌کنند و می‌توان گفت از منبعی مورد
حمایت قرار می‌گیرند. مشکلات این صنعت ناشی از ورود دلالان به این صنعت است ضمن
اینکه جامعه مانند ترازو می‌ماند و می‌بایست تعادل در آن برقرار شود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/666532/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی
با تصریح بر اینکه استاندارد حداقل حقوقی است که می‌توان برای مصرف‌کننده قائل شد
و عدول از آن به معنای عدم رعایت اصول انسانی است، افزود: حال می‌رسیم به این موضوع
که سازمان استاندارد زیرمجموعه کدام ارگان است و آیا این سازمان از ابزار و
تجهیزات مورد نیاز برای سنجش کیفیت کالا برخوردار است و یا در بعد قوانین، نیازمند
الگوبرداری و پیاده‌سازی قوانین استانداردی سایر کشورها است. البته در صورتی که قانون‌گذاری
در این کشورها در بستری از صلح و آرامش صورت گرفته باشد، نسبت به الهام از قوانین
این کشورها ایرادی وارد نیست.

علی‌اکبر
جوان روح در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اینکه مبحث استاندارد‌هایی
خودرویی یک امر تخصصی بوده و در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد است، در خصوص
روند فعلی ورود افراد غیرکارشناس از جمله نمایندگان مجلس به اظهارنظر درباره کیفیت
خودرو که ممکن است در آینده به سایر صنایع از جمله لوازم خانگی نیز تسری پیدا کند،
اظهار داشت: استاندارد مقوله‌ای است که کیفیت کالا را برای مصرف‌کننده تعیین می‌کند
و بر همین اساس برای مصرف‌کنندگان این حق محفوظ است که در خصوص کیفیت کالای مصرفی
خود اعم از خودرو و لوازم خانگی اظهارنظر نمایند، چنانکه حق انتقاد نسبت به کیفیت
عملکرد یک ارگان نیز وجود دارد.

این
عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران همچنین ضمن اشاره به خلاء حضور متخصصان و طراحان
در سازمان‌ها و ارگان‌های کشور به بیان این موضوع پرداخت که لازمه انتقاد از کیفیت
کالا برخورداری از تخصص در حوزه طراحی است و در ادامه بیان کرد: هر چند هر شخصی به
عنوان مصرف‌کننده می‌تواند از کیفیت یک کالا انتقاد کند و نمی‌توان گفت که چرا
انتقاد می‌کنند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی