رونمایی از دو محصول خاص فونیکس در نمایندگی مدیران خودرو 777 ارگ تجریش
رونمایی از دو محصول خاص فونیکس در نمایندگی مدیران خودرو 777 ارگ تجریش – چرخان
منبع: https://charkhan.com/151111/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی