رونمایی از کامیونت آترین پلاس ایران‌خودرو دیزل

رونمایی از کامیونت آترین پلاس ایران‌خودرو دیزل – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127614/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی