رونمایی و معرفی رسمی سه خودرو وارداتی جتا (JETTA) توسط ماموت خودرو
رونمایی و معرفی رسمی سه خودرو وارداتی جتا (JETTA) توسط ماموت خودرو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/144671/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی