زشت ترین خودروهای وارداتی بازار ایران!

 

زشت ترین محصولات وارداتی بازار کشور

Telegram ID: @Msaeidb
Email: Saeid.bahmani@gmail.comمنبع: https://charkhan.com/144872/%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

از نظر شما زشت ترین خودروی حال حاضر بازار خودروی کشور، کدام محصول است؟ADS B1

یه عاشق ماشین؛

 

در بازار کشورمان خودروهای زیادی آمده و رفتنه اند. در میان این حجم محصولات داخلی و خارجی، برخی از محصولات واقعا ظاهر زیبایی نداشته و اتفاقا به نظر همه کارشناسان زشت، بدترکیب و بد قواره اند!

چه واردات خودرو باز باشد و چه ممنوع، همیشه محصولاتی در بازار حضور دارند که ظاهر زیبایی نداشته و در همان نگاه اول مشتری از آن خوشش نمی آید!

در این ویدئوی کوتاه سعی کردیم تا به زشت ترین محصولات تقریبا وارداتی بازار نگاهی بی اندازیم! محصولاتی که حداقلی یکی دو مورد از آنها، با داشتن مشخصات فنی مناسب، به خاطر ظاهر نامناسب بازار خود را از دست داده اند!

البته بدیهی است که ظاهر خودرو یک موضوع کاملا سلیقه ای است؛ اما خب گاهی به محصولی نمیتوان صفت زیبا را داد و این دیگر دست ما نیست!

 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی