زور نرخ دلار به بازار خودرو رسید؛ بنز و بی‌ام‌و میلیاردی ریزش کردند!
زور نرخ دلار به بازار خودرو رسید؛ بنز و بی‌ام‌و میلیاردی ریزش کردند! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146730/%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی