سئات ایبیزا و آرنا ثبت سفارش و قیمت آنها توسط گمرک اعلام شد
سئات ایبیزا و آرنا ثبت سفارش و قیمت آنها توسط گمرک اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/142774/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی