ساعت 14 امروز قرعه کشی و فردا اعلام برندگان فروش یکپارچه خودرو

ساعت 14 امروز قرعه کشی و فردا اعلام برندگان فروش یکپارچه خودرو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128775/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-14-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی